Onze aanpak

We zetten ons in voor een sterkere leefomgeving, om duurzaam wonen bereikbaar te maken voor iedereen, voor de (financiële) zelfredzaamheid van mensen en een duurzame groei van ondernemingen. Hierbij richten we ons op de belangrijkste transities en thema’s die spelen in onze markten en dus in onze maatschappij.

We staan dicht bij mensen en ondernemingen en maken gebruik van lokale netwerken en ecosystemen. Met onze kennis en een kritische houding stimuleren we duurzame en toekomstbestendige groei. 

Ons brede netwerk

Wij weten met wie je kunt samenwerken om op het gebied van innovatie echt stappen te zetten. Want innoveren, dat doe je samen. Door je te helpen en in contact te brengen met de juiste mensen en de juiste instanties kom je verder. Dit kan van onderwijs tot overheid en van een subsidieverstrekker tot een informele investeerder zijn. En natuurlijk niet te vergeten: onze eigen grote Rabobankorganisatie en collega-ondernemers, want van elkaar leer je natuurlijk ook.

Van denken naar doen!

Je hebt een goed idee, maar nu de uitvoering nog. Het realiseren of de uitvoering van een goed idee hangt vaak nauw samen met lef, kennis van trends en ontwikkelingen en inzicht in de markt. Het Business Innovatie Team Limburg helpt je graag. We dagen je uit bij het nemen van die volgende stap. We coachen je daarin met oog voor de uitdagingen én mogelijkheden. 


Waarmee kunnen we jou ondersteunen?

Met specialisatie binnen het team vanuit sector of thema kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden via uitdagen, coachen, verbinden en financieren.

Banking4Food

De Nederlandse food en agrarische sector is een uiterst dynamische en succesvolle sector. Al generaties lang volop in beweging, onmisbaar voor de kwaliteit van leven en onlosmakelijk verbonden met onze samenleving, economie en ecologie.

We ondersteunen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd en begeleiden hen in de transitie naar een toekomstbestendige food- en agrarische sector. Met draagvlak van en waardering door de maatschappij.


Zo slaan we de brug tussen ‘boer en burger’, zodat ondernemers met de juiste strategie op de goede plek kunnen werken aan het voedselvraagstuk. Met oog voor ons landschap en de culturele waarde daarvan.   

Duurzaam ondernemen

We ondersteunen ondernemers en (regionale) ecosystemen in het vergroten van brede welvaart en het realiseren van waarde creatie en economische kracht op een toekomstbestendige manier.

We helpen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Want succesvol ondernemen vraagt meer dan alleen financieel rendement. Economische, ecologische en sociale impact vragen om balans. Duurzame groei is cruciaal voor een brede welvaart.

Wij stimuleren met onze kennis, ons netwerk en financiële oplossingen rondom circulair ondernemen, digitalisering, innovatie en duurzaam bouwen.      

Duurzaam wonen

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken moeten in Nederland 7 miljoen woningen uitgerust worden met een energievoorziening uit duurzame bronnen.

Als een van de grootste hypotheekverstrekkers van Nederland en projectontwikkelaar van woningen ondersteunen we de beweging naar meer duurzame woningen en toegang tot de woningmarkt voor woningzoekenden.

Als coöperatie hechten we eraan dat bij deze verduurzaming het ecologisch, economisch en maatschappelijk belang hand in hand gaan. ​​​​​​​We zetten onze expertise, netwerken en financiële producten en diensten in om oplossingen te creëren voor leden, klanten en initiatieven die daaraan bijdragen.

Financieel gezond leven

Onze samenleving vraagt om steeds meer financiële flexibiliteit en zelfstandigheid. Tegelijkertijd zien we een toenemende financiële kwetsbaarheid. Wij stimuleren stappen te zetten naar een financieel gezond(er) leven; met de overtuiging dat iedereen dat kan.


Dat doen we door uit te dagen en te coachen, mensen aan te zetten om meer over geld te praten, inzicht en overzicht te geven met praktische en laagdrempelige tips en tools. We maken ook de mogelijkheden inzichtelijk om vermogen verder op te bouwen met behulp van sparen, beleggen en investeren.

Daarnaast ondersteunen we en/of zetten (maatschappelijke) initiatieven op die goed zijn voor onze klanten en de samenleving. Want samen bereik je meer dan alleen.

“We stimuleren iedereen om een stap te zetten naar een financieel gezonder leven. Dit is goed voor jou & goed voor de samenleving.”

Energietransitie

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de planeet en de manier waarop we vandaag leven. Om deze gedeelde uitdaging aan te gaan, moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen.


De overgang naar energiezuinig wonen en ondernemen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving belangrijke opgaven. Samen met klanten, leden en partners versnellen we deze noodzakelijke transitie: van investeren in duurzame energieprojecten en het helpen van bedrijven bij het overstappen op nieuwe energiebronnen tot het adviseren van klanten over energiereductie in hun woning en bedrijf.


Met onze branchekennis, financiële producten, netwerken en diensten ondersteunen we coöperatieve energieoplossingen die goed zijn voor onze klanten, de maatschappij en de planeet.