FGL | De Moedige Dialoog

Via de Moedige Dialoog zetten we ons in voor financiële redzaamheid. Dat doen we als collectief en met oplossingen die mensen structureel helpen.

De Moedige Dialoog zet zich in om Nederland financieel redzaam te maken. Dat doen we collectief. Door met de overheid, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de mensen om wie het gaat echt samen te werken. Door kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie te organiseren. Samen worden we beter in het voorkomen van financiële problemen en het eerder bieden van effectieve hulp als deze problemen er zijn. 


Anderhalf miljoen Nederlanders hebben heftige geldzorgen. Deze stress bepaalt hun leven. Dag en nacht hetzelfde gevecht: hoe kom ik rond?


Geldzorgen zijn een urgent, maatschappelijk probleem. De inspanningen om dat probleem op te lossen mogen niet versnipperd raken. De moedige dialoog werkt dan ook vanuit een collectieve ambitie aan oplossingen die mensen structureel uit de brand helpt.