Green Deal voor Bedrijvenpark Pannenweg II Nederweert

Gemeente Nederweert, Energie Handels Platform-Pannenweg II, Stichting Groene Economie Limburg en coöperatieve Rabobank ondersteunen ondernemers in hun verduurzaming.
Gemeente Nederweert, Energie Handels Platform-Pannenweg II, Stichting Groene Economie Limburg en de coöperatieve Rabobank willen samen ondernemers ondersteunen in hun verduurzaming Daarom is er vandaag een Green Deal ondertekend; een samenwerkingsvorm met als doel ondernemers op weg te helpen en ontwikkelingen te stimuleren op het gebied van energietransitie, materialentransitie, klimaatadaptie en biodiversiteit. Dit doen we door het delen van kennis, het verbinden van relevante netwerken en het bieden van financiële oplossingen om zo in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig, groen en klimaatbestendig bedrijventerrein. 
Partijen willen de transities versnellen door maatregelen en initiatieven op zowel collectief als individueel niveau. 
Naast het feit dat ondernemers verplicht worden om maatregelen te nemen, leveren investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen voor ondernemers op. Ondernemers worden voorzien van advies, inzichten, verduurzamingsmogelijkheden en kansen.
“We zijn trots op deze Green Deal. Daarmee werken we met alle partners aan een toekomstbestendig en duurzaam bedrijvenpark in Nederweert en investeren we in de samenwerking met lokale ondernemers. Een inspirerend voorbeeld voor de regio.” aldus Jorik Franssen, Wethouder Economie gemeente Nederweert.  


Op de foto van links naar rechts: Hans de Kinderen, directeur coöperatieve Rabobank; Jorik Franssen, wethouder gemeente Weert; Michel van Lieshout, directeur Stichting Groene Economie Limburg; Wim Schilders, directeur van Energie Handelsplatform Pannenweg II